BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20170331T140239Z DESCRIPTION:Důležité odkazy:\n \n* Web konference GIS Esri v ČR: https://www.arcdata.cz/zpravy-a-akce/akce/konference\n* Přihláš ka na konferenci: https://www.arcdata.cz/zpravy-a-akce/akce/konference/pri hlaska \n \nZávazné termíny:\n \n* 30. 6. 2017 – přihlá ška přednášky\,\n* 30. 6. 2017 – přihláška firemní pre zentace\,\n* 30. 6. 2017 – přihláška stánku\,\n* 22. 9. 2017 – přihláška on-line aplikace na přehlídku\,\n* 22. 9. 2017 – přihláška posterů na soutěžní výstavu\,\n* 13. 10. 2017 – přihláška na předkonferenční seminář\,\n* 13. 10. 2017 – přihláška na konferenci s uplatněním slevy\,\n* 27. 10. 2017 – přihláška na konferenci bez uplatnění slevy .\n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20171109T160000 DTSTAMP:20120328T142255Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20171108T100000 LAST-MODIFIED:20170331T140239Z LOCATION:Kongresové centrum Praha PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Konference GIS Esri v ČR TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000906506DFFD0CCD01000000000000000 010000000B4C9EA89046FB645B8145C020CF268FD X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n

Důleži té odkazy:

 \;

· \;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \ ; \; \; \; \; \; \; \; Web konference GIS Esri v ČR <\; https://www.arcdata.cz/zpravy-a-akce/akce /konference>\;

· \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; Přihláška na konferenci < \; https://www.arcdata.cz/zpravy-a-akce/akce/konference/prihlaska>\;   < /span>

 \;

Závazné termíny:

 \;

 \;

· \; \; \; \; \; \; \; \ ;  < span style='mso-spacerun:yes'> 30. 6. 2017 – přihláška předn ášky\,

· \; \; \; \; \; \; \; \;   30. 6. 2017 – přihláška firemní prez entace\,

· \; \; \; \; \; \; \; \;   30. 6. 2017 – přihláška stánku\,

< span style='mso-list:Ignore'>·  \; \; \; \; \; \; \; \;   22. 9. 2017 – přihláška on-line aplikace na přeh lídku\,

· \; \; \; \; \; \; \; \;   22. 9. 2017 – přihláška posterů na soutěžní výstavu\,

· \; \ ; \; \; \; \; \; \; 13. 10. 2017 – přihláška na předkonferenční seminář\,

< span style='font-family:Symbol\;mso-fareast-font-family:Symbol\;mso-bidi-f ont-family:Symbol'>· \; \; \; \; \; \; \;  \; 13. 10. 2017 – přihláška na konfere nci s uplatněním slevy\,

· \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; 27. 10. 2017 – přihláška na konferenci bez uplatnění slevy.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT END:VCALENDAR